Yeni sitemizden devam ediyoruz…

Yeni sitemiz http://www.insaatis.org yayında, devam etmek için tıklayın

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Nurol Park Eylemi’ne Dair Bilgilendirme

Nurol Park Güneşli şantiyesinde çalışan sendikamız üyesi taşeron inşaat işçilerinin gasp edilen hakları için bugün gerçekleştireceğimiz basın açıklaması öncesinde Nurol İnşaat yetkilileri ile bir görüşme gerçekleşmiştir. Nurol İnşaat yetkilileri ile sendikamız temsilcilerinin gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası  işçi arkadaşlarımızın aldığı kararla saat 13.00’da Maslak Nurol Plaza önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasını iptal ettiğimizi duyuruyoruz.

Sendika temsilcilerimiz ile beraber hakları gasp edilen taşeron inşaat işçileri Güneşli’de bulunan Nurol Park şantiyesinde Nurol İnşaat ve K2 Mühendislik yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Gün içerisinde bu görüşmelere dair bilgiler sendikamızın sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır. 

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Nurol GYO Önünde Eylem Var

 Nurol Park Güneşli projesi şantiyesinde Nurol GYO’ya bağlı olan yüklenici firma K2 Mühendislik bünyesinde çalışan, sendikamız üyesi taşeron inşaat işçilerinin 2 aylık ücretleri gasp edilmiş durumdadır. İşten çıkarılan üyelerimizin  kıdem, ihbar tazminatları ve sosyal hakları da,  başta Nurol İnşaat patronları olmak üzere K2 Mühendislik ve taşeron patronları tarafından hala daha ödenmemektedir. Üst işveren olarak Nurol GYO’yu muhatap aldığımızdan, doğrudan Nurol GYO ile iletişime geçmiş, sendikamız üyesi taşeron inşaat işçilerinin gasp edilen ücretlerinin derhal ödenmesini istemiştik. Ancak tüm görüşmelerimize rağmen işçi arkadaşlarımızın ücretleri hala daha ödenmemiştir. Ayrıca Nurol GYO bizlere çözüm yolu olarak “Yargı Merci”lerini göstermiştir.

Çözüm yolu olarak bizlere mahkeme yolunu gösteren patronlara inşaat işçileri olarak cevabımız nettir : Direniş!

Sendikamız üyesi taşeron inşaat işçilerinin gasp edilen tüm hakları için 21 Mart Pazartesi gününden itibaren Nurol GYO’nun merkez binası olan Maslak Nurol Plaza önünde direnişe başlıyoruz. Tüm duyarlı kesimleri sendikamız üyesi taşeron inşaat işçilerinin direnişine, dayanışmaya çağırıyoruz.

Sendikamız üyesi hiçbir işçinin haklarını patronlara yedirmedik, bundan sonra da yedirmeyeceğiz. Nurol Park işçilerinin haklarını da patronlardan direnerek söke söke alacağız!

Direne Direne Kazanacağız!

Kavga Sokak Direniş Yaşasın İnşaat İş!

 

Tarih : 21 Mart 2016 Pazartesi

Saat : 13.00

Yer : Nurol GYO Önü  ( Nurol Plaza Büyükdere Cad. No:257 Maslak )

 

 

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI

İNŞAAT-İŞ

 

 

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İstanbul 216’da 22 İşçinin Gasp Edilen Ücreti Ödendi!

12596600_1569109626732758_2016260288_o

Baysaş İnşaat’ın  Kadıköy Fikirtepe’de bulunan İstanbul 216 Projesi inşaatında çalışan sendikamız üyesi 22 taşeron inşaat işçisinin hakları ödenmeden işten çıkarılmıştı. Sendikamız üyesi işçiler ile beraber kararlı bir duruş sergileyerek gasp edilen tüm hakları patronlardan söküp aldık.

İstanbul 216  projesinde Isımas adlı taşeron şirkete bağlı olarak çalışan sendikamız üyesi 22 işçi hakları ödenmeden  işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan üyelerimiz ile beraber öncelikle taşeron şirket Isımas’la görüşüldü. Taşeron şirketin türlü hakaret ve oyalamaları üzerine  İnşaat İşçileri Sendikası olarak gasp edilen tüm haklardan sorumlu olan üst işveren şirket Baysaş İnşaat’ı muhatap aldık ve gasp edilen tüm ücretlerin ödenmesini istedik. Taşeron şirket Isımas ve üst işveren Baysaş İnşaat arasında mutabakat sağlanamayınca biz de, Baysaş İnşaat Satış Ofisi önünde kısa süreli bir eylem gerçekleştirdik.Bunun sonucunda yaklaşık 15 dakika sonra taleplerimizi kabul ettiklerini ve tüm ücretlerin kesinti olmadan ödeneceği belirtilerek eylemi sonlandırdık. Aynı gün tüm alacaklar eksiksiz olarak işçilerin hesaplarına yatırıldı .

İnşaat İşçileri Sendikası olarak hiçbir üyemizin hakkını patronlara yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Mücadeleyi büyüteceğiz. Hak verilmez alınır!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Kavga, Direniş! Yaşasın İnşaat İş!

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI / İNŞAAT – İŞ

 

 

12596590_1569109676732753_1417000046_o

Haberler, inşaat işçileri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Emaar Şantiyesi’nde direnenler kazandı!

Emaar Şantiyesi’nde Delta Mühendislik bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızla beraber taleplerimiz için 6 günlük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştik. İş bırakma eylemimiz karşılığında bugün firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu istediğimiz tüm taleplerimiz karşılandı. Fiili-örgütlü gücümüzle aldığımız haklarımızın tamamı şöyle;

  • İşçi ücretleri arasındaki adaletsizlik ortadan kalkacak, bu adaletsizlik sonucu düşük ücret alan işçi arkadaşlarımızın geriye dönük de tüm ücretleri ödenecek.
  • Barınma koşulları düzeltilecek. İşçi arkadaşlarımızın kaldığı yerlere dair sendika olarak rapor hazırlayacağız. Düzeltilmeler yapılırken, sendikanın tuttuğu rapor esas alınacak ve ona göre iyileştirilmeler yapılacak.
  • Emaar Square şantiyesindeki tüm iş sahası sendikamızın işçi güvenliği uzmanınında olduğu bir heyetle sendika tarafından denetlenecek. Bu denetleme çerçevesinde sendika tarafından bir rapor tutulacak. Bu rapor esas alınarak şantiyede işçi güvenliği sağlanacak.
  • İşçi arkadaşlarımıza formenler tarafından uygulanan sürekli mobbingden kaynaklı psikojik tedavi ihtiyacı olan bir işçi arkadaşımız, sendikanın belirlediği bir psikolog tarafından tedavi edilecek. Bu tedavi bitene kadar, tedavi masrafları firma tarafından karşılanacak, tedavi boyunca çalışmayacak ve ücreti de ödenmeye devam edecek.
Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Tehlike görülmeli! Özel İstihdam Büroları Geliyor!

 

Yunus Özgür İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri 

 

İşçi sınıfı hareketinin bugünü ve geleceği açısından büyük tehlike arz eden Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Türkiye’de özellikle 2004 yılından sonra hızla yaygınlık kazanarak mantar biter gibi çoğalmakta. Yeni yeni yaşam bulmaya başlaması açısından bugün yıkıcı sonuçlarını hissetmediğimiz ÖİB’nın, nasıl bir sistem olduğunu gelecek yıllarda daha çarpıcı bir şekilde hissedeceğiz. Bu bağlamda, ÖİB’na karşı bugünden verilecek olan mücadele, işçi sınıfı hareketinin gelecek onyıllarını belirleyecek önemdedir.

Özel İstihdam Büroları’nın doğuşu

İlk İş Bulma Kurumu 1909 yılında İngiltere’de kurulmuş; bunu Almanya, Belçika ve Fransa takip etmiştir. Birinci Dünya Savaş’ından sonra, 1919 yılında gerçekleştirilen ILO Konferansı’nda ise, iş ve işçi bulma kurumlarının merkezi bir yönetim altında oluşturulması kararlaştırılmıştır.

1980’li yılların başlarından itibaren ise, dünya çapında iş ve işçi bulma hizmetleri devlet tekelinden çıkmaya başlamış ve ÖİB giderek yaygınlaşmıştır. Bu süreç Avrupa ülkelerinde 1970’lerde başlamış ve buna bağlı olarak Avrupa’da ÖİB’nın sayısı 1980’lerde hızlı bir artış göstermiştir. Faaliyet göstermesine izin verilen ülkelerde ÖİB hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Öyleki, ABD’de 1968 sonlarında 2 bin adet ÖİB varken, bu rakam 1993’te 14 bine yükselmiştir.

ÖİB’nın yasalaştığı ülkelerde hızla gelişmesinin en temel nedeni ise işçi sınıfına dünya çapında dayatılan esnek çalışmadır. ÖİB ile esnek çalışma daha da derinleştirilmekte, işçi sınıfının can bedeli kazandığı hakları da son zerresine kadar alınarak tamamen örgütsüz ve köleleştirilen bir sınıf yaratılmaya çalışılmaktadır.

ki_2

Türkiye’de ÖİB’nın ortaya çıkışı:

Türkiye’de işe yerleştirme hizmetlerinin ilk yasal dayanağı 1936 tarihli İş Kanunu’dur. Söz konusu kanunda, iş ve işçi bulma faaliyetlerinin bir düzene bağlanması ileri bir tarihe ertelenmiş, bu tür kuruluşların mevcut kanunun yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra kurulabileceği öngörülmüş. Fakat, 2. Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle kurumun kuruluş yasasıyla ilgili tasarı ancak 1945 yılında meclis gündemine gelebilmiş. 21 Ocak 1946 tarihinde kabul edilen 4837 sayılı “İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, 28 Ocak 1946 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de uzun yıllar faaliyet yürütecek olan İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) faaliyete geçmiştir. Kurum, 1946 yılından 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu’nun oluşturulmasına kadar geçen 54 yıl faaliyet yürütmüştür.

İİBK, 1990’lı yılların başlarından itibaren, patronların istekleri doğrultusunda daha esnek bir yapıya büründürülmeye çalışılmıştır. Bu noktada birçok yasal değişiklik yapılarak İİBK, 5 Temmuz 2003 tarihinde İŞKUR olarak yeniden ve daha esnek bir yapıyla karşımıza çıkartılmıştır. Fakat, patronlar daha esnek ve işçinin hiçbir yasal hak talebinde bulunamayacağı bir düzenlemenin yapılması için kolları bir kez daha sıvadı. Ve 2004 tarihinde bugünün işçisini tam anlamıyla köleleştirmenin bir aracı olarak Özel İstihdam Büroları’nı yasallaştırdı.

Özel İstihdam Büroları’nın faaliyetleri

ÖİB’nın yasalaşmasının hemen ardından yeni bir yasa daha çıkarılarak ÖİB’nın kapsama alanı, patronların istekleri doğrultusunda yeniden genişletildi. Ağustos 2004 tarihinde çıkarılan yasada ÖİB’ın faaliyet sınırları sadece iş ve işçi bulma ile sınırlıyken, yasa hızla değiştirilerek bu sınır, işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilecekleri hükmüyle genişletilmiştir. Bu kapsamda Özel İstihdam Büroları; yurt içinde ve yurtdışında iş ve işçi bulmaya aracılık edebilir, işgücünün daha verimli hale getirilmesi için verimliliği arttırıcı eğitimler verebilir, firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık yapabilir, web siteleri kurarak internet kanalıyla aracılık faaliyetinde bulunabilir. Fakat bugün Türkiye’de bulunan ÖİB’ler, başta işçi kiralamak hizmetleri olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

ÖİB’ler mantar gibi çoğalıyor

Özel İstihdam Büroları yasalaşmadan önce danışmanlık vb. adı altında hizmet vermekteydi ve sayıları parmakla sayılacak kadar azdı. Fakat, 19 Şubat 2004 tarih ve 25378 sayılı resmi gazetede “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği”nin yayınlanmasının akabinde, ilk ÖİB’na izin verilmesi, bu hizmeti veren mevcut büroların ve açılan yenilerinin başvurularıyla kısa sürede ÖİB’nın sayısında muazzam bir artış yaşandı. 2004 yılında ÖİB ilk izin çıktında, bu büroların 12’si İstanbul’da faaliyet göstermekteydi. 2005 yılında Türkiye genelinde 79 ÖİB’ye izin verilmiş, il sayısı 13’e çıkmış ve 43 büroyla faaliyet gösteren İstanbul’u 7’şer büroyla Ankara ve Bursa takip etmiştir.

2006 yılına gelindiğinde ise, izin verilen büroların sayısı bir önceki yılı ikiye katlayarak 10 ilde 105’e ulaşmıştır. 91 ÖİB ile en çok izin verilen il yine İstanbul olmuştur. Yıllar itibariyle izin verilen büroların toplamına bakıldığında: 2004 yılının ÖİB’na izin verilmeye başlandığı son 7 ayına göre 2005 yılında yüzde 343,47 oranında, 2006’da ise 2005’e göre yüzde 132,91 oranında bir artış görülmüştür. Bugün ise, yani 2012 yılının başlarında bu rakamlar inanılmaz bir artış göstermiştir. Bugün sadece İstanbul’da 200’ün üzerinde ÖİB bulunmakta. Türkiye genelinde ise ortalama 300’ün üzerinde ÖİB bulunmakta ve bu rakam her geçen gün hızla artmaktadır.

Türkiye’de ÖİB’nın yasal anlamda ve yaşamın içerisinde yaygınlık kazanarak yıkıcı sonuçları, bu büroların bugün hala bir geçiş aşamasında olmasından kaynaklı kendisini pek hissettirmemektedir. Fakat bu büroların hızla yaygınlık kazanması, gelecek on yıllarda işçi sınıfı üzerindeki yıkıcılığını daha bariz hissettirecektir.

ÖİB’na başvurular her geçen gün artmakta, tehlike büyümekte

ÖİB’nın bugün daha kapsamlı bir yasal çerçeveye oturması ve sektördeki acemiliğini giderek yenmesinin ardından işçi sınıfı içerisindeki yıkımının daha fazla hissedileceği aşikar. Bugün bu tehlikeyi görmek için, tek başına ÖİB’na başvuru rakamlarına dahi bakmak gelecek açısından ipuçları vermektedir.

2004 yılında ÖİB’na yapılan başvuruların sadece yüzde 1’i yerleştirmeyle sonuçlanmış. Bir başka deyişle, 116 bin 612 başvurudan sadece bin 117’si işe yerleştirilmiştir. ÖİB’nın kuruluş yıllarında işe yerleştirme konusundaki yetersizliği, 2005-2006 yıllarında da devam etmiştir. Fakat, 2005 yılı ve sonrası istatistiklerine göre bürolara yapılan toplam 807bin 830 başvurunun yüzde 1,27’sini oluşturan 10 bin 306 kişi, 2006 yılında ise toplam 2 milyon 772 bin 790 başvurunun yüzde 1,1’ni oluşturan 19 bin 300 kişi işe yerleştirilmiştir. Genel değerlendirmede ÖİB’nın özellikle işe yerleştirme oranları çok düşük görünse de, yıllar itibarıyla bir karşılaştırma yapıldığında, 2005 yılında bir önceki yıla göre başvuruların yüzde 692,73 ve işe yerleştirmenin ise yüzde 875,61 oranında, 2006 yılında ise 2005’e göre başvuruların yüzde 343,23 ve işe yerleştirmelerin de yüzde 187,26 oranında arttığı görülmektedir.

Yıllara göre ÖİB’na başvuruların arttığı rakamlarla da görülmekte. Yukardaki verilerin ÖİB’nın kurulduğu ilk yılları kapsadığını gözönüne getirildiğinde, gelecek yıllarda tehlikenin ne kadar büyüyeceğini görmek için ise kahin olmaya gerek yok sanırız.

Herkese göre köle pazarımız mevcut

Özel İstihdam Büroları, adeta tüm yaşam alanlarına yönelik geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Bu büroların faaliyet yürüttükleri alanları sıraladığımızda dahi nasıl bir yaygınlık taşıdıkları görülecektir: Aracı bürolar, ücretli istihdam büroları, yurtdışı istihdam büroları, yabancı işçi getirip çeşitli işlere yerleştiren bürolar, yönetici araştıran bürolar (diğer adıyla beyin avcıları), eğitim ve işe yerleştiren bürolar, vasıflı eleman sağlayan bürolar, geçici istihdam büroları, personel kiralama büroları, kariyer yönetimi büroları, tamamlayıcı hizmet sunan bürolar, aracı birlik büroları, hizmet sunan bürolar, doğrudan hizmet sunan bürolar, ihtiyaç fazlası personele istihdam sunan bürolar, danışmanlık büroları, ilan büroları, tele istihdam büroları olmak üzere yayılmaktadırlar.

ÖİB ne getirecek? Getirmeyecek, hepsini götürecek

Özel İstihdam Büroları’nı tek kelimeyle eski çağlardaki kölelik kavramını 21. yüzyıla taşıyan kuruluşlar olarak tanımlarsak abartmış olmayız. ÖİB işçi sınıfına ne getirecek demek tamamıyla yanlış bir tabir olarak görülmelidir. Çünkü ÖİB işçiye hiçbir şey getirmeyecek, tam aksine elindeki kırıntı niteliğinde bulunan bütün haklarını tırpanlayarak kökünden kazıyacaktır.

Bu bağlamda, ÖİB yaygınlık kazandığında, her isteyen İŞKUR’dan izin almak koşuluyla 20 TL’lik teminatı yatırıp Özel İstihdam Bürosu kurabilecek. Ancak, kimse bu büronun mali gücünü denetleyemeyecek. Sigorta primi borcu olan büro kapatıp giderse işçi ortada kalacak ve hiçbir hak talep edemeyecek.

Daha fazla kar isteyen patronlar, işçilere, “ya sizi çıkarırım ya da daha düşük ücretle özel istihdam bürosunun elamanı olun, aynı işi yapmaya devam edin” diyecek. İşini kaybetmek istemeyen işçiler ise eskinin daha altında bir ücretle bu teklifi kabul etmek zorunda kalacaklar.

Patronlar, kriz dönemlerinde maliyetleri düşürmenin ilk adımı olarak işçi çıkarma yoluna gittiğinde ÖİB’dan sağladığı işçilere kapı önünü gösterdiğinde hiçbir şekilde başı ağrımayacak, işçilere en ufak bir hak dahi vermeden işten atabilecek.

Örneğin, 2 bin işçi çalıştıran bir fabrikanın patronu, bu işçilerin bin 500’üne, “hepinizi işten çıkardım, ama şimdi gidip ÖİB’lerle anlaşır gelirseniz hepinizi kiralık işçi olarak tekrar alacağım” derse, yasal olarak bunu engellemenin imkanı yok. Çünkü artık her fabrikaya, toplam işçisinin yüzde 75’ini ÖİB’dan karşılama imkanı veriyor. Yani patronlar, fabrikasında çalıştırdığı işçilerin yüzde 75’ine fazla mesai ücreti kıdem tazminatı yıllık izin ve ihbar tazminatı verme zorunluluğundan tamamıyla kurtuluyor.

Diğer taraftan, fabrikanın yüzde 75’ini oluşturan kiralık işçilerin baskılanmasıyla diğer yüzde 25’lik işçinin de daha fazla köleleştirilmesi beraberinde gelecek. Yani patronlar bu sayede bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

ÖİB ile yapılmak istenen, patronlar için tam anlamıyla dikensiz sömürü bahçelerinin oluşturulmasıdır.

ÖİB’na karşı mücadelede temel eksen

Kısacası, ÖİB ile yapılmak istenen, işçilerin ve emekçilerin tam anlamıyla köle gibi alınıp satılacağı ve kiraya verileceği gerçeğidir. Bugün ÖİB ile yapılmak istenen en temel haklarımızın gaspedilmesinin de ötesinde, bütünsel anlamda işçi sınıfının onursuzlaştırılmasıdır. Onuru olmayan, onuru elinden alınan düşkünleşmiş bir sınıf yaratılmak istenmektedir.

* ÖZEL İSDİHDAM BÜROLARI KÖLELİKTİR!
* ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KAPATILSIN!
* KÖLE PAZARLARI KAPATILSIN!

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İnşaat-İş Dayanışmak İçin Amed’de

İnşaat-İş: “Dayanışma Yaşamdır”

12799116_997247373697414_8386257749534880058_n

Rojava Derneğinin çağrısıyla İnşaat-İş sendikası olarak savaş koşulları ve devlet şiddeti altında evleri, yaşam alanları talan edilmiş Bakurê Kurdistan halkı ile dayanışmak için Amed’deyiz.

Emek mücadelesi veren bizler baskılar karşısında ayakta kalmak için dayanışmanın önemini biliyoruz. İşte bu nedenle emeğin köprüsünü inşa etmek için Amed’e geldik, dayanışma kolilerini Sümerpark’ta bulunan depoya götürmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

10553568_997247397030745_712205731448615236_n

12814580_997247550364063_2213390465718521240_n

12809658_997247577030727_4562276810797296381_n

Dayanışma halkların inceliğidir…

Yaşasın halkların dayanışması!

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI / İNŞAAT – İŞ

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İşten Çıkartılan İşçiler İçin Emaar Satış Ofisi Önünde İşgal!

Emaar Square’da Akfa Holding’e bağlı DMT firmasında çalışan taşeron inşaat işçisi Remzi Doğaner, 4 metrelik mobil iskelenin devrilmesi sonucu yere çakıldı. Bacağında ve belinde kırıklar olduğu öğrenildi.

İşçilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmasıyla bilenen direnişimiz bugün de devam etti.

1186_1089432697775365_3877009352947703366_n

Sendikalı işçilere formenler tarafından baskı uygulanmasını protesto etmek için dün satış ofisi önünde eylem başlatmıştık. Dün yapılan görüşmelerde mobbing uygulayan formenlere ve işçilerin sendikal örgütlenme hakkına saldıranlara yaptırım uygulanacağı sözü verilmişti.
Zam istemimiz dahil olmak üzere taleplerimize dair herhangi bir somut adım atılmazken Akfa Holding’in Emaar Proje Koordinatörünün mobbing yapan beyaz baretlileri haklı bulduğunu öğrendik. Şantiyede mobbingi meşrulaştıran patron anlayışına karşı eylemimizi tekrar Emaar Square Satış Ofisi önüne taşıdık.

Talepleri için iş bırakma eylemine devam eden işçiler işten çıkarıldı!

12799267_1089468121105156_4237113116221274510_n

Direnişimiz devam ederken iş bırakma eylemine devam eden 16 işçinin işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Birkez daha patronlara güvenemeyeceğimizi görmüş olduk. Taleplerimiz için somut adımlar atılmasını beklerken kararlılıkla direnişi sürdüren arkadaşlarımız hedef alındılar ve işten çıkarıldılar.

Haksızlığa cevap vermek için daha güçlü direneceğiz

CdRL0tjWwAA6ZOm

Arkadaşlarımızın işten çıkarıldığı haberi üzerine hemen satış ofisi giriş çıkışlarını kapattık ve eylemimizi 7 gün – 24 saatlik bir direnişe dönüştürme kararı aldık. İşçiler işlerine iade edilene kadar gece gündüz buradayız, bir yere gitmiyoruz.

Bütün işçileri de sınıf dayanışması için buraya, direnen işçilerin yanında omuz omuza saf tutmaya çağırıyoruz.

Hak verilmez alınır!

Direnen örgütlü işçi kazanacak!

Kavga, Direniş! Yaşasın İnşaat İş!

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI / İNŞAAT – İŞ

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Emaar Şantiyesinde Yol Kesme Eylemi

IMG-20160310-WA0022

GÜNCELLENDİ – Sera Group yöneticilerinden Murat Dülger ile yapılan görüşmeler sonucunda işten çıkartılan Suphi Karataş isimli işçi işe geri alındı. Firma yöneticisi ayrıca işçilere mobing uygulayan formenlerle ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılacağına dair direnen işçilere söz verdi. İşçiler ise %17’lik zam talepleri karşılanana ve sendikalı işçilere yönelik baskılara son verilene kadar eylemlerine devam etmekte kararlı olduklarını açıkladılar.

IMG-20160310-WA0035

İşçilere dev kablo makaraları taşıtmaya çalışan formenler direnişteki işçilere yaklaşmaya çalıştığı zaman sendikalı işçiler tarafından direniş alanından uzaklaştırıldı.

IMG-20160310-WA0006

Taleplerinin ana holding tarafından kabul edilmesinin üzerine işçiler bu sabah iş başı yapmışlardı. Ancak depodan malzemeleri almaya gittiklerinde taşeron firma ile formenlerin mobingi ile karşılaştılar. İşçilerden en ağır malzemeleri elleriyle taşımaları istendi. Dahası Suphi Karataş isimli bir işçi arkadaşın da işten çıkarıldığını öğrendiler.

IMG-20160310-WA0026

İşte işçilerden taşınması istenen kablolar

İşten çıkarıldığını öğrenen inşaat işçisi sürmekte olan inşaatın üst katına çıktı, diğer işçiler ise hayatı tehlikede olan işçiyi aşağı inmesi için ikna çalışmasına başladılar. Hem karşılaştıkları mobinge hem de arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki olarak işçiler Emaar şantiyesindeki satış ofisinin önünde toplandılar ve giriş çıkışı kapattılar. Bir yetkili kendileri ile görüşmeye gelene kadar yolu açmayacaklarını söyleyen işçiler  işten çıkarılan işçinin başına bir şey gelmesi durumunda bundan Emaar’ın sorumlu olacağını da ifade ettiler.

IMG-20160310-WA0000

Yolu açmaları için işçiler üzerindeki baskı artıyor. Ancak işçiler hayatı tehlikede olan işçi arkadaşları aşağı inene,  işe geri alınana ve işçilerin bütün talepleri karşılanana kadar yol kapatma eyleminin devam edeceğini vurguladılar.

Satış ofisi önündeki yol kapatma eylemi devam ederken işçiler Suphi arkadaşa destek için kasklarını yere vurarak sloganlar atıyorlar. Son gelen bilgiye göre Suphi Karataş’ın yanına çıkan Emaar yetkilileri ile Sendika Başkanı Mustafa Adnan Akyol  arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Suphi Karataş Sendika Başkanı Mustafa Adnan Akyol ile birlikte aşağı indi. İşçiler Suphi Karataş’ı ‘İnşaat işçisi köle değildir! Suphi Karataş yalnız değildir!’ sloganları ile karşıladılar.

IMG-20160310-WA0017

IMG-20160310-WA0028

Sahadan gelen son bilgilere göre Suphi Karataş aşağı indikten sonra emniyete götürülmek istendi. Ancak şantiye girişinde toplanan işçiler Suphi Karataş’ın götürülmesine izin vermeyeceklerini ifade ettiler. İşçiler Suphi Karataş ile dayanışma eylemlerini kararlılıkla sürdürürken kendilerine baskı uygulayanların ve sendikalı oldukları için işten atmakla tehdit edenlerin işten çıkarılmasını talep ettiler.

Sendikal örgütlenme hakkı engellenemez.

Sendikalı örgütlü işçiye iş yerinde taciz ve baskı kabul edilemez!

Emeğin ve onurun için örgütlen!

Kavga, Direniş! Yaşasın İnşaat İş!

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI / İNŞAAT – İŞ

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Baskılara Karşı Sürekli Eylem, Emaar Şantiyesinde Bugün

IMG-20160308-WA0000

Emaar şantiyesinde bütün taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz eylemlerimiz işverenleri fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu nedenle üyelerimiz, işçi arkadaşlarımız mobinge uğruyor, işten atılmakla tehdit ediliyorlar. Amaç işçiyi örgütlü mücadeleden vazgeçirmek.

IMG-20160308-WA0004
Ancak biz biliyoruz ki hak verilmez alınır. Örgütlendikçe mücadelemiz büyüyecek ve işverenler dirençliliğimiz karşısında boyun eğecek ve taleplerimizi kabul edecekler.
Bugün Emaar’da işten çıkarılmakla tehdit eden arkadaşlarımıza destek için eylemlerimize devam etme kararlılığımızı yine ortaya koyduk. İşveren zam talebimizi geçiştirmeye ve bizi oyalamaya çalışıyor. Görüşme yapılan Akfa Holding yetkilisi eylemlere devam etmemiz durumunda bizi zabıt tutmakla tehdit etti.
Ancak böyle ucuz tehditler bizi yıldıramaz. Zam, sağlıklı ve güvenli çalışma ve barınma koşulları bizim hakkımız. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız, eylemdeyiz. Bir yere gitmiyoruz.

IMG-20160308-WA0002

Hakkımızı alıncaya kadar direnişe devam!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Kavga, Direniş! Yaşasın İnşaat İş!

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI / İNŞAAT – İŞ

Haberler içinde yayınlandı | Yorum bırakın